mr. Saakjan

 

Saakjan advocatuur is opgericht door mr. A. (Hajko) Saakjan. Toen hij nog scholier was, hoorde hij het al veelvuldig: het staat op zijn lijf geschreven om advocaat te worden. Het verdedigen van en het betogen voor anderen, maken namelijk deel uit van zijn karakter.

 

Het stond aldus geruime tijd vast dat Hajko Saakjan rechten zou gaan studeren. Na het cum laude afronden van het gymnasium, heeft hij dat dan ook aan de Universiteit Maastricht gedaan. Met de nodige nevenactiviteiten heeft hij zich in 2009-2013 in de rechtsgeleerdheid bekwaamd en de rechtenstudie met honours voltooid.

 

Aansluitend benutte hij de kans om bij een van de grootste kantoren van Nederland als advocaat aan de slag te gaan. In die periode (2013-2016) heeft hij de uitgebreide Beroepsopleiding Advocaten te Utrecht succesvol gevolgd en deed hij de nodige ervaring in de advocatuur op.

 

De wens bleef echter om de rechtspraktijk te voeren in overeenstemming met de keuze om überhaupt rechten te studeren: de medemens met raad en daad bijstaan vanuit een maatschappelijke visie op de advocatuur. In dat licht is Saakjan advocatuur in de thuisbasis Maastricht opgericht met de focus op het adviseren van en procederen voor particulieren en het mkb. 

 

Mr. Saakjan is gespecialiseerd in enerzijds het privaatrecht, specifiek huurrecht en verbintenissenrecht, en anderzijds het bestuursrecht, specifiek asiel- en vreemdelingenrecht en sociaal zekerheidsrecht.

mr. A. (Hajko) Saakjan