Tarieven

 

De geldende tarieven hangen samen met de betreffende situatie:

 

Verzekering

 

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben en dienstverlening van een advocaat nodig hebben, dan komen de kosten mogelijk voor rekening van uw verzekeraar. Dit hangt samen met het recht op de vrije advocatenkeuze.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

      

In geval van een laag inkomen en vermogen, kan het zijn dat de kosten voor bijstand door een advocaat voor rekening van de overheid komen. Daarbij is het mogelijk dat u een eenmalige eigen bijdrage dient te betalen. In een eerste gesprek kunnen wij kijken of u hiervoor in aanmerking kunt komen.

 

U kunt korting krijgen op uw eigen bijdrage indien u een diagnosedocument bij het Juridisch Loket aanvraagt. 

Indien u een uitkering krijgt of een inkomen op bijstandsniveau hebt, komt u ter compensatie van de eigen bijdrage mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. 

 

Uurtarief

           

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, komen wij vooraf een uurtarief overeen. De hoogte hiervan hangt af van de aard van de zaak en de bijbehorende werkzaamheden. In sommige situaties kunnen er aparte kosten bijkomen, zoals bij gerechtelijke procedures.

 

Vaste prijs

      

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk dat een vaste prijs wordt afgesproken.

Informeer ernaar om te bekijken of de zaak zich hiervoor leent.