Rechtsgebieden

 

 

Bij Saakjan advocatuur kunt u voor verscheidene kwesties terecht, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 

 

Privaatrecht / civiel recht / burgerlijk recht

 

Huurrecht

               (Geschil huurder-verhuurder, borg, bemiddelingskosten, renovatie / werkzaamheden, verhuiskostenvergoeding, e.a.)

 

Incasso / vorderingen / schulden

 

Contracten / overeenkomsten / verbintenissen / algemene voorwaarden

 

Consumentenrecht

 

Aansprakelijkheid / onrechtmatige daad / schade

              (Claims, verzekering, e.a.)

 

Eigendom

              (Goederenrecht, verzekering, e.a.)

 

Arbeidsrecht

              (Ontslag, loonvordering, arbeidsongeschiktheid / ziekte, re-integratie, e.a.)

  

Bestuursrecht / overheid

 

Vreemdelingenrecht

              (Verblijfsvergunning, gezinshereniging, nareis, machtiging tot voorlopig verblijf e.a.)

 

Asiel- en vluchtelingenrecht

 

Sociale voorzieningen / verzekeringen / uitkeringen 

              (Bijstand / Participatiewet, Wajong, WW, Ziektewet, WIA, Wmo, e.a.)

 

Vergunningen

              (Exploitatievergunning, DHW-vergunning, omgevingsvergunning e.a.)

 

Handhaving

              (Last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete)

 

Openbare orde / sluiting van woning of zaak

              (Opiumwet, Woningwet, Gemeentewet)

 

Integriteitsbeoordelingen

              (Wet Bibob)

 

Verklaring omtrent het gedrag

              (VOG)

 

Wet arbeid vreemdelingen 

              (Wav boetes)

 

Openbaarheid

              (Wob / Wet openbaarheid van bestuur)

 

Woonrecht

              (Huisvestingswet, urgentie woning)

 

Ambtenarenrecht

              (Ontslag, waarschuwing, disciplinaire maatregelen, schorsing, overplaatsing, wijziging, beëindiging, re-integratie, e.a.)