Rechtsgebieden


Mr. Saakjan staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de (hoofd)rechtsgebieden huurrecht en vreemdelingenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Naast huurrecht en vreemdelingenrecht, staat mr. Saakjan bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd als specialist asielrecht en sociaal zekerheidsrecht. Tevens is hij lid van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland.